Manifesto

Vår ambition är att skapa möjligheter för kreatörer som har ett genuint engagemang i att förändra orättvisa strukturer i samhället med sin konst. Vi vill ge både nya, oerfarna kreatörer som fortfarande söker sitt uttryck, liksom etablerade kreatörer som redan har ett tydligt uttryck, en plats till gemenskap, utveckling och tron på att det går att förändra och förbättra genom konsten. I Femart får en kreatör både fritt utrymme och chans att arbeta med sin konst mer kollektivt.

Våra kreatörer är både lika och olika. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta den kreatör som passar för just ditt uppdrag, oavsett om det handlar om offentlig konst, bokillustration, grafisk formgivning eller textila arbeten, animation eller att hålla i en kreativ workshop.

Femarts styre är demokratiskt och vi tror på inkluderande processer och trovärdiga samarbeten. Därför tar vi alltid bara uppdrag som vi sympatiserar med.

Är du en kreatör och vill gå med i Femarts nätverk?
Maila oss på info@femart.se